Archive | Uddannelse

RSS feed for this section

Tidligere amerikansk finansminister: Ulighed er skidt

Lawrence ’Larry’ Summers, professor i økonomi på Harvard University og tidligere amerikansk finansminister, skriver i Financial Times mandag, at øget økonomisk lighed er både ønskeligt og nødvendigt, hvis vi skal have et mere ”retfærdigt” samfund. ”If society is to become more just and inclusive it will be necessary to craft policies that address the rapidly increasing […]

Read full story Comments { 0 }

Mytebekræfter: Ja, humaniora og samfundsvidenskab er reduceret til deltidsstudier

De studerende på universiteternes samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser har længe vidst det, som vi her vil behandle: De har meget få undervisningstimer i forhold til andre universitetsuddannelser. Det er særligt humanister på kandidatuddannelser, der ved beskyldninger om at de laver/lærer for lidt, har forsvaret sig med, at de har for få timer. Et problem har dog […]

Read full story Comments { 0 }

Eliteskoler og privatskoler på fremmarch

En ny analyse fra AE-rådet viser en stigende opdeling af de danske skoler, hvor de velstillede klumper sig sammen i eliteskoler, og underklassen isoleres. Tænketanken inddeler landets 14-årige skoleelever i fem kategorier ud fra familiens økonomi og uddannelse: Overklasse, høj middelklasse, middelklasse, arbejderklasse og underklassen. I 1984 var der 42 skoler, hvor andelen af børn fra […]

Read full story Comments { 0 }

Dårlige lærere koster 100 billioner dollars

Hvor meget er en god lærer værd? Ganske meget. Det viser en rapport fra den amerikanske forskningsenhed, National Bureau of Economic Research, der udkom i 2010. Undersøgelsen kigger på den økonomiske værdi af lærerne i det amerikanske skolesystem, og den viser, at en studerende kan lære op til tre gange så meget, hvis de undervises […]

Read full story Comments { 1 }

Da uddannelsespolitikken blev socialdemokratisk

Dagen derpå er ikke præget af tømmermænd. Tværtimod. Det er svært at få armene ned. Regeringens udspil til en folkeskolereform er visionært, konkret og modigt. Det har været stille hos Børne- og Undervisningsministeren siden valgsejren, og man var begyndt at tvivle på ministerens reformvilje. Heldigvis var frygten ubegrundet. Reformskitsen for folkeskolen flugter med progressive centrum-venstre […]

Read full story Comments { 3 }

Slagtebænken

I mandags lancerede Socialdemokratiet deres nye projekt i en kronik i Politiken med overskriften ”Bedst for Danmark”. Avisen var knap nok udkommet, før kommentatorer, politiske modstandere og resten af DebatDanmark kastede sig over den. Hvad var superstrategien bag kronikken? Hvordan ville vælgerne tage imod det nye projekt? Var der virkelig tale om fornyelse eller blot […]

Read full story Comments { 0 }

Det utænkelige skete: Enig med Sophia Hermansen

Foto: Lars Krabbe & BT (egen tilpasning) Det er sjældent – særdeles sjældent – at jeg nikker i fuld enighed, mens jeg læser indlæg fra den konservative debattør Anne Sophia Hermansen, der blogger lystigt fra det pelsklædte borgerskab i klampenborg med blikket skævt nedad på alle, der tjener under 40 k månedligt og fattigrøvene, der […]

Read full story Comments { 4 }

Den negative sociale arv bider sig fast

Blandt de unge på 25 år har hver 4. dreng og hver 5. kvinde i dag ikke mere uddannelse end folkeskolens afgangseksamen. Forældrenes uddannelse er afgørende for de unges uddannelsesniveau. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Over halvdelen af de unge på 25, hvis forældre var arbejdsløse eller stod uden for arbejdsmarkedet, da de selv […]

Read full story Comments { 0 }

Tudepensionisterne?

En tænkt situation: En enlig folkepensionist, Sofie, skriver et indlæg til Politiken, hvor hun beklager sig over sin økonomiske situation. Hun føler ikke, at pengene slår til hver måned. Siden hendes mand døde er hun ene om at betale for det hus, hun har boet i de sidste 30 år. Så hun har ikke råd […]

Read full story Comments { 0 }

Hvor er den socialdemokratiske uddannelsespolitik?

Forventningerne var tårnhøje, da Christine Antorini blev Børne- og Undervisningsminister. Desværre er hun kommet særdeles svagt fra start. Sløje kampagneideer og pinlige faktafejl fylder. Og hvor er de socialdemokratiske mærkesager om 13 års undervisningspligt og mere socialt ansvar for privatskolerne? Danmark har ikke haft en socialdemokratisk undervisningsminister, siden Dorte Bennedsen blev vippet af pinden af […]

Read full story Comments { 3 }

De københavnske privatskoler har massiv elevfremgang

Siden 2007 er andelen af københavnske skoleelever i privatskole steget fra 24,1% til 28,1%. Fortsætter udviklingen som hidtil, vil hver 3. københavnske elev i folkeskolealderen gå i privatskole i 2015. En cocktail af rettigheder og ingen pligter sikrer det private alternativs fremgang. De seneste fire år er andelen af elever i privatskoler kun gået en […]

Read full story Comments { 1 }

Bliver SU`en ædt op af stigende priser?

Der har de sidste par dage raset en heftig debat om de studerendes økonomi, efter at Sofie V. Jensen i søndagens Politiken klagede over at hun var fattig. Jeg vil – for øjeblikket – ikke gå nærmere ind i debatten, men blot gøre opmærksom på ét faktuelt forhold, der hidtil er blevet overset i debatten: […]

Read full story Comments { 3 }